Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), RAHOLA I SALOMO SL informa que és titular del lloc web WWW.LLAGURT.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, RAHOLA I SALOMO SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és RAHOLA I SALOMO SL, amb CIF B55093140 i domicili social en AV PAISOS CATALANS 109 17457, RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2807, foli 13, full GI-50.946 i inscripció 4. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@llagurt.cat.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de RAHOLA I SALOMO SL confereix la condició de usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de RAHOLA I SALOMO SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de RAHOLA I SALOMO SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per RAHOLA I SALOMO SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per RAHOLA I SALOMO SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

RAHOLA I SALOMO SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir per mitjà dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

RAHOLA I SALOMO SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. en conseqüència, RAHOLA I SALOMO SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

RAHOLA I SALOMO SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se per mitjà del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de RAHOLA I SALOMO SL amb CIF B55093140 i domicili social situat a AV PAISOS CATALANS 109 17457, RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, RAHOLA I SALOMO SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

RAHOLA I SALOMO SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que RAHOLA I SALOMO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@llagurt.cat.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

RAHOLA I SALOMO SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de RAHOLA I SALOMO SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de RAHOLA I SALOMO SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de RAHOLA I SALOMO SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de RAHOLA I SALOMO SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

RAHOLA I SALOMO SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o pel incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. RAHOLA I SALOMO SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.